ഈയൊരു മരം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം നശിച്ചുപോകും

ഒരു വീട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരു വീട് ആകുന്നത് ഇത്തരം സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിറക്കുവാൻ പുഷ്പങ്ങളും മരങ്ങളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതും ആണ് അതേപോലെ വീട് ആകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ വേണമെന്നാണ് പറയുക സ്ത്രീകൾ വീടിൻറെ ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ്. വീടുകളിൽ സന്തോഷവും ഉയർച്ചയും കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളെ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മി എന്നു പറയുന്നത് വീടിൻറെ വിളക്കാണ് സ്ത്രീകൾ പുരുഷനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കുവാനും സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട അതിനാൽ വീടുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും.

അനിവാര്യം തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്ക് പകരം വയ്ക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ദോഷമാകുന്ന മരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്ത് വലിയ കാര്യവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ആകർഷണം തന്നെയാണ് ചിലർക്ക് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അതേപോലെതന്നെ മരങ്ങളെയും ചെറിയ രൂപത്തിലായി വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ചെടികളെയും മരങ്ങളുടെയും വളർച്ച മനപ്പൂർവ്വം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് വലിയ പാപം ആകുന്നു.

   

നമ്മുടെ മനസ്ഥിതിനായി മറ്റൊരു ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ തുല്യമാണ് ഇത് ഇത്തരം ബോൺസായി മരങ്ങൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് ദോഷമാണ് വീടുകളിൽ വളർച്ച ഇല്ലാതെയാകുന്നു അതായത് ഉയർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് രോഗ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നേരമുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *