പ്രവാസി യുവാവ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ

ഇനി വെറും ഒരാഴ്ച കൂടി 15 വർഷത്തെ പ്രവാസം തീരുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് വയസ്സിൽ പ്രവാസി ആയതാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിതം എല്ലാം ആക്കി തീർത്ത ജനിച്ച മണ്ണിൽ ഇനി കുറെ കാലം ജീവിക്കണം. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടുമുള്ള വാശി ജോഷി വിടർന്നു വയസ്സുകൊണ്ട് മൂത്തവൻ ആണെങ്കിലും എന്നും അനിയനേക്കാൾ പരിഗണന തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും നേടുകയും ചെയ്യാത്ത തന്നെയോ അവൻ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ അംഗീകാരങ്ങളും കൈയ്യടിയും വാങ്ങി അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും അഭിമാനം കാത്തവൻ തനിക്ക് അഭിമാനമായിരുന്നു. അവന്റെ വിജയങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നത് വരെ ഒന്നും നേടാത്തവൻ എന്ന പരിഹസിക്കുന്നവരെ നീ എന്ത് നേടി എന്ന പരിഹാസിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ എടുത്തു പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവൻറെ വിജയങ്ങളോട് പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം അമ്മ പോലും അവനെ മാത്രം ചേർത്ത് പിടിക്കും കൂടെ തനിക്കു വിശേഷണവും അവനെ കുറേ കൂട്ടുകൂടി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ അറിയാം. അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മുന്നിൽ എന്നും താൻ പരാജയമാണ് അതിന് മോഡി കൂട്ടാൻ ആയിരുന്നു.

തന്റെ പ്ലസ്ടുവിന് പരാജയം എല്ലാ സമയത്തും തന്നെ മറികടക്കുന്ന അനിയന്റെയും ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉള്ള വിജയവും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരാജയമായി മാറി. മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള വിജയങ്ങൾ തൻറെ തോൽവികളുമായി തന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചു എല്ലാവരോടും ഒരുതരം ദേഷ്യവും വാശിയും ആയിരുന്നു. ആദ്യം കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ തന്നെ കടൽ കടന്ന് പ്രവാസിയായി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചു തൻറെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നേടാൻ ഉറച്ച മനസ്സായിരുന്നു. തന്റെ പ്രവാസത്തിൽ ഓടിട്ട വീട് വാർത്തു മോഡി കൂട്ടി വീട്ടുകാർക്ക് സൗകര്യങ്ങളായി മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം നാട്ടിൽ പോകുള്ളൂ അതുമതി നല്ല പ്രായത്തിൽ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ ജാതകം വില്ലനായി എല്ലാവരും കൂടി ആക്കിയതോ അനിയൻ തന്നെക്കാൾ മുന്നേ പെണ്ണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായി. ആർക്കും കാത്തുനിൽക്കാതെ വർഷങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആരോ പറഞ്ഞപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവത്തിൻറെ കണക്കിന് നമുക്കായി ഒരു പെണ്ണിൻറെ പേര് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതാകും തന്നെ മുപ്പതാം വയസ്സിലേ ഈ പ്രണയം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുവാൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *