ദൃഷ്ടി ദോഷം ശനിദോഷം രാഹുദോഷം കണ്ണേറ് ദോഷം ഇവ മാറ്റാൻ ഒറ്റമൂലി

നമസ്കാരം നാം ഏവരിലും ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയുന്നതാണ് ഈശ്വരാധിനത്തെയും സൽഗുണ ത്തെയും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളില്ലേ ദുർഗുണങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജവുമായി കണക്കാക്കുന്നു നാം ഏവരും വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് ചിലർക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം മറ്റുള്ളവരിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഇത് അവരുടെ ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനെ പൊതുവേ കരിങ്കണ്ണ് എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നത് ഈ കാരണത്താൽ ചിലരെ മറ്റുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചിലർ അറിയാതെപോലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ അത് ദോഷമായി മാറുന്നതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ചിലരൊക്കെ കൂടോത്രം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരും ദുരിതങ്ങൾ.

ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു ചേരുന്നതാകുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ ചിലർ കടന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇത്തരം ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാദേവന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സസ്യത്താൽ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ സസ്യം ഏതാണ്എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഉമ്മം വളരെയാധികം ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് ഉമ്മം എന്നാൽ നേരിട്ട് ഇവ കഴിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവയിൽ വിഷാംശം ഉള്ളതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *