നല്ല കാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന 7 ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയും ക്ഷിപ്രകോപിയും ആണ് പരമശിവൻ അതിനാൽ പെട്ടെന്നു തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നനാവുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമ ശിവൻ തിങ്കളാഴ്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും അഭിഷേകം നടത്തുന്നതും ശിവപ്രീതിക്ക് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഇതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നതിന് ചില സൂചനകൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പരമശിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല കാലത്തിന് മുൻപായി നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ലക്ഷ്ണങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശിവ ദർശനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയം വരുന്നതിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത് ഇങ്ങനെ 7 ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നല്ല കാലം വരുന്നതിനു മുമ്പായി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പരമശിവൻ ചന്ദ്രക്കല തൻറെ തിലകമായി ശിരസ്സിൽ ചൂടി ഇരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ബ്രഹ്മം നാമറിയാതെ ഉണരുകയും ചന്ദ്രനെ കാണുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം വരുന്നതിനുമുൻപ് ആയി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന സൂചനയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യക്തി തിങ്കളാഴ്ച ഈ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാർത്ത അടുത്ത് തന്നെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വെള്ള കാള നാം ഏതെങ്കിലുമൊരു ആവശ്യത്തിനായി ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ള കാളിയെ വഴിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനെ പോകുന്നുവോ അത് തീർച്ചയായും നടക്കും എന്നു മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *