പ്രേത സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള 6 നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റ് ആയുസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ പോകുന്നു ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിന് ദൈവികത ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവ് ദൈവം ആയതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചിലർ തങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ ശരീരം വെടിയുന്നതാകുന്നു ഇവരെ അതിനാൽ അകാലമൃത്യു സംഭവിച്ചവർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അതിനാല് ക്കാലം എത്തത മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ പിന്നീട് പ്രത്യേകതയിൽ അകപ്പെടുന്നത് ആണ് യോനിയെ പ്രേത യോനി എന്നു പറയുന്നു പ്രത യോനിയിൽ അകപ്പെടുന്ന വർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽനിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേത സാന്നിധ്യത്തെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കഴിവ് മാത്രമാകുന്നു ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.

വന്നുചേരുമ്പോൾ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുൻപോട്ടു പോവുക ഇഷ്ടദേവതാ മന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കുക ഇഷ്ടദേവതയും മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടുനേരം വിളക്ക് തെളിയിക്കുക ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഇതിൽ പരിഹാരമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഗണങ്ങൾ ജ്യോതിഷപ്രകാരം നക്ഷത്രങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ മനുഷ്യ ഗണം അസുരഗണം ദേവഗണം എന്നിവയാകുന്നു ഇതിൽ മനുഷ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആത്മാക്കളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം അസുരഗണത്തിൽ ദേവഗണത്തിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ കഴിവുകളുള്ള തന്നെ ആണ് എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കഴിവുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *