കപ്പലണ്ടി വിൽക്കാൻ വന്ന ചെക്കനും വെറും ആറ് വയസ്സ് ശേഷം സംഭവിച്ചത്

ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോയത് ബീച്ചിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഇടത്തെ ചാരൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് അവനിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയാൽ രാഹുവിന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ മുഖം കാണാൻ വലിയ വിഷമമാണ് അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞില്ലാത്തത് കുഴപ്പം അവിടെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു മുതൽ അമ്മയാണെങ്കിൽ അവളോട് എന്നും പോരാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത കാരണം അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് അമ്മയുടെ ഉപദേശം. അവളും പറഞ്ഞു വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാളുടെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് ജീവിതം മടുത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആശ്വാസം. കടല വേണോ കടല ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കപ്പലണ്ടി വില്പനക്കാരന്റെ സ്വരം അവരെ ചിന്തകളെ ഉണർത്തിയത് ഒരു ആറു വയസ്സ കൊച്ചു പയ്യൻ കപ്പലണ്ടി തട്ടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.

സാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് എടുക്കൂ പത്തു രൂപ ഉള്ളൂ അവൻ വിടാത്ത ഭാവമില്ലല്ലോ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കാം അവൻ പത്തു രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു. ഒരു കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിൻറെ പേര് ആദ്യകൃഷ്ണ കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും അതും പറഞ്ഞു അവൻ നടന്നുപോയി വിളിച്ചിരുന്ന പേര് കുറച്ചുകൊണ്ടു പിന്നെയും ചിന്തകളിലേക്ക് ആറുവർഷം മുമ്പ് അവളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു കടല. അവിടുന്ന് എവിടെയായിരിക്കും? അയാൾ അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടതോ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴിക്കേറിയ ബേസിൽ അടുത്തിരുന്ന വലിയമ്മ ചോദിച്ചു ആലപ്പുഴ നന്നായി ഞാനും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊന്നു മയങ്ങട്ടെ മോനെ ഇറങ്ങാൻ നേരം വിളിക്കണം ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ വിളിക്കാം അവർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു. കണ്ണുകൾ പുറത്തേ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടന്ന് ബസ് നിർത്തി ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടോ പാത്തിരിപ്പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു കുറച്ചുപേരെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ്സിൽ തിരക്കായി ഉറക്കെയുള്ള സംസാരം കേട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടി പിടിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *