നമ്മുടെ വീട് മുടിയാനുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ

ഓരോ പുതുവർഷവും ആ രൂപത്തോടുകൂടിയും ആഘോഷത്തോടുകൂടിയും ഒട്ടു മിക്കവരും വരവേൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ശുഭപ്രതീക്ഷകളാൽ ആകുന്നു. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിവരുന്ന നാളുകളാണ് ഓരോ പുതിയ തുടക്കത്തിനും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരുവാനും ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അത്യാവശ്യമാകുന്നതാണ്. വീടുകളാണ് നാം ജീവിതത്തിൽ അഭയ കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ സംരക്ഷണം വലയുമായി നാം കരുതുന്നതാണ് വീടുകളിൽ അതിനാൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒരിക്കലും വിട്ടൊഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം അധികമുള്ള വീടുകളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും എളുപ്പം വന്നുചേരുന്നത്.

ഈ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വന്ന് ചേരുവാൻ വേണ്ടി വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കലണ്ടർ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കലണ്ടർ ജീവിതത്തിൽ സമയത്തെയും കാലത്തെയും പുരോഹിതയും കലണ്ടർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അതിനാൽ പുതുവർഷത്തിൽ വീടുകളിൽ പഴയ കലണ്ടർ ഇടുന്നത് ഉത്തമമല്ല ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇതിനാൽ പുതുവർഷം ആരംഭത്തിൽ കലണ്ടർ വീടുകളിൽ പഴയത് പാടുള്ളതല്ല വീടുകളിൽ ഇടുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചെടികൾ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ വീടുകളിൽ പൂന്തോട്ടവും മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളിൽ ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

One thought on “നമ്മുടെ വീട് മുടിയാനുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ

  1. വീട്ടിൽ എരുക്കിന്റെ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാമോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *