തുളസി വീട്ടിൽ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ

നമസ്കാരം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പുണ്യ സസ്യമാണ് തുളസി കതിർ സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം തുളസിയെ എല്ലാ വീടുകളിലും നട്ടു പരിപാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്ന തുളസി ഉള്ളടത്ത് മഹാവിഷ്ണു ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ യും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനായി വീടുകളിൽ തുളസിയെ നട്ടുവളർത്തുന്നത് അത്യുത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാൻറെ ഉത്തമമായ ഭക്തനെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് തുളസി ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനാൽ വീടുകളിൽ നട്ടു പരിപാലിക്കുവാൻ ഉത്തമമായ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തുളസി കിഴക്ക് വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കുകിഴക്കേ മൂലയിലാണ് തുളസി പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതിലൊരു തുളസി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ദിശകളിൽ തുളസി വളരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല തുളസിത്തറയിൽ തുളസി എങ്കിലും നട്ടു പരിപാലിക്കുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു.

ഇതിനെ സാധിക്കാത്തവർ ചെടി ചട്ടിയിൽ ആയിരുന്നാലും ചെടി നട്ടു പരിപാലിക്കുവാൻ മറക്കരുത് നിത്യവും തുളസി ജല സമർപ്പിച്ചാൽ ഉള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പദത്തിൽ ഭഗവാൻറെ പദത്തിൽ ഇരിക്കുവാനും ലഭിച്ച അപൂർവം സസ്യമാണ് തുളസി തന്നെ പദത്തിൽ തുളസിയെ സമർപ്പി അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അത് ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യമാകുന്നു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുളസിയില എങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുളസി ഇല ഭഗവാൻറെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പുണ്യകരമാകുന്നു കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *