ഭഗവാൻറെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരo ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച പുണ്യസ്ഥലമാണ് മധുര മധുരയും ഗോഗുലവും ഇന്നും ഭഗവാൻറെ ഭാവന സ്മരണയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്നും അവിടെ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഏതൊരു ഭക്തർക്കും അതീവ പുണ്യം അതിനാൽ അനുഭവപ്പെടൂ ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്ന ആ മണ്ണിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കും തന്നെ പുണ്യമകുന്നു ഭഗവാൻറെ സാന്നിധ്യം ഓരോ മണൽത്തരിയിലും നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ആണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഭഗവാൻറെ ജീവിതകാല അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പറയുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ അറിയാൻ സ്ഥലങ്ങൾ നാം കാണുന്നതും ആകുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻറെ ഭക്തർ എത്തിച്ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ആണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പോറ്റമ്മ യശോദാമ്മ യോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞോ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

ഭഗവാൻറെ ഈ പുണ്യ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് ഭഗവാനും ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ വസ്തുതകളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രാചീന യശോദാ നദ്ധ മഹൽ മദിർ മധുരയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ഗോകുലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നന്ദ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനും യശോദാ ദേവിയും ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇവിടെ ഇന്നും യശോദാ ദേവി താമസിച്ചിരുന്ന അതിന് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *