ഈ ഏഴു നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം മകരമാസം ജനുവരി 14ന് രാത്രി സൂര്യസംക്രമണവും തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരായനകാലം പിറക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ധനുരാശിയിൽനിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മാസത്തിൽ 10 ദിവസം ഉത്രാടം ഞാറ്റുവേലയും പിന്നീട് 13 ദിവസം തിരുവോണം ഞാറ്റുവേലയും അതിനുശേഷം അവിട്ടം ഞാറ്റുവേലയും ചന്ദ്രൻ മകരം ഒന്നിന് നിദ്രയിലും പിന്നീട് ഒരു വട്ടം രാശിചക്രം പൂർത്തിയാക്കി മാസാനി ദിവസം ചൊവ്വയിലും വരുന്നതാണ് ചൊവ്വാ ഇടവത്തിലും വ്യാഴം രാഹുവും കേതുവും യഥാക്രമം മേടം തുലാം രാശികളിലും തുടരുന്നതാണ് 26 വരെ എത്താൻ അവിലും ചിലവാക്കുന്നു ശുക്രൻ മകരം എട്ടിന് മകരത്തിൽനിന്നും കുംഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ജനുവരി 26 വൈകുന്നേരം മുതൽ ഫെബ്രുവരി 12 രാത്രി വരെ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക്.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആകുന്നു ഇവർക്ക് അപകടസാധ്യത ആ കൂടുതലായി ഈ സമയത്ത് വന്ന് ചെരുന്നതാണ് അതായത് പകുതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആണ് അർത്ഥം മാസം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഇവർ അതിനാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആര് മാണ് എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വഴിപാടായി ചെയ്യണമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കാർത്തിക രണ്ടു രാശികളിൽ ആയാണ് കാർത്തികനക്ഷത്രം വരുന്നത് മേടകൂറിലും ഇടവകകളിലും ഇടവക നക്ഷത്രക്കാര് ആണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടവം രാശിയിൽ കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽഭാഗം ആണ് വരുന്നത് ഇവർ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *