ഇത് വീടിൻറെ തൊട്ടടുത്ത വന്നാൽ ആ വീട് നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും

നമസ്കാരം ഒരു വീട് എന്നാൽ ഏവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന സ്ഥലം ആകുന്നു സ്വന്തം വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലരും സന്തോഷത്താൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ഉള്ള സമാധാനം കൂടി കളയുന്ന ഇടമാണ് അവരുടെ വീട് അതിനാൽ പലപ്പോഴും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറുവാൻ പോലും തോന്നാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിലർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുവാൻ വരെ തോന്നുന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം.

വീടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഊർജ്ജത്തിന് പകരം അതിനാലാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വീടുകളിൽതങ്ങി നിൽക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പോകേണ്ടതും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഈശ്വരാ അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതും ആണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വന്ന ചേരൂ ഇത്തരത്തിൽ വീടിൻറെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ.

പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം തെക്ക് കിഴക്കേ വാസ്തു പ്രകാരം തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ അഗ്നികോൺ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ദശയിൽ അതിനാൽ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരരുത് അപ്രകാരം വന്നാൽ ദുഃഖം മാറിയ അവസരങ്ങൾ വന്നു ചെരുന്നതല്ല കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *