ഈ ജീവികൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ധനവും സമ്പത്തും കുതിച്ചുയരും

നമസ്ക്കാരം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഷ്ടകാലം ഓ നല്ല കാലമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എപ്പോഴും മാറിമറിഞ്ഞ വരുന്നതാണ് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് നാം അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ആയി നാം സഹവസിക്കുന്ന തുമാണ് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സ്വന്തം കർമ്മ വെച്ചാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് അവരെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് അത്യുത്തമമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇരിക്കുക കാരണം അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഭൂമി എപ്പോഴും വീടുകളിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വീടുകളിൽ നിന്നും അല്പം ജലം പുറത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും പല വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്.

കാരണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പല ജീവികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായ മാറുന്നതാണ് ആഹാരങ്ങൾ പുറത്തു വെയ്ക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് ഭക്ഷണം കെട് ആകാത്ത രീതിയിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും വച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതോടെ എന്നാൽ വൈകുന്നേരം മാറ്റുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവുമായി വരുന്ന ചില മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കരുത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആഹാരവും ജലവും നൽകി അവരെ സ്വീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഏവർക്കും ഉയർന്നു വന്ന ചേരുന്നതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *