സകല ദോഷങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിഹാരം

നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കായി നാം ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ശുഭവേളയിൽ നാം ഏവരും കണക്ക് ആക്കുന്നതുമാണ് എപ്രകാരം ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു പോകും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്നുവോ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു പുതിയ അവസരം ആകുന്നു എന്നാൽ നാം ഏവരും മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ പുലരിയും ഒരു പുതിയ അവസരം ആകുന്നു എന്ന ഓരോ ദിവസവും പുലരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസരം നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിസ്മരിക്കരുത് ഈ ലോകം എത്ര സുന്ദരമാണ് മലകളും പുഴകളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ ഏവർക്കും രാവിലെയും കാണുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഒരു പുതിയ അവസരമാണ് നാം ഏവരെയും തേടിയെത്തുന്നത് ശുഭ അവസരത്തിലും നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ ചില ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ നിത്യവും ശീലമാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സമയം നാം ഏവരും രാവിലെ ഉണരുന്ന സമയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടതാണ് രാവിലെ സൂര്യ മുൻപായി നാം തുടരുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു കാരണം ഉണ്ട് പഴമക്കാർ നിത്യവും സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുകയും സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് സൂര്യൻ സൂര്യനെ അതിനാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ദൈവമായി പറയുന്നു സൂര്യദേവനെ അതിനാൽ നാം എന്നും രാവിലെ ഉണർന്ന് ശേഷം ശരീരം ശുദ്ധിയോടെ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ വണങ്ങേണ്ട താങ്ങുന്നു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *