ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള വീട്ടിൽ സന്ധ്യക്ക് വരുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും

സംസ്കാരം നാം ഏവരിലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മളിലുള്ള ആത്മാവ് ആത്മാവ് ദൈവാംശം ആണ് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടക്കുകയോ അകലുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് സ്വന്തം വീട് അതിനാൽ മിക്കവർക്കും സ്വർഗ്ഗ തുല്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവിടം ദുഃഖവും വിഷമതകളും നിറയുന്നു ഇത്തരം വീടുകളിൽ ആർക്കും താമസിക്കുവാൻ തോന്നുന്നതല്ല സന്ധ്യ സമയം നാം വിളക്കുകൊളുത്തി ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആകുന്നു വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ ഈ സമയം തുറന്നു കഴിവതും.

കൂടാതെ ശാന്തമായി വീടുകളിൽ ഇരിക്കുക ഉച്ചത്തിൽ ടി വി കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ഈശ്വരനിൽ ഈ സമയം മുഴുക്കേണ്ടതാണ് സന്ധ്യയെ ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ശുഭസൂചന കുറിച്ച് ഈ മീഡിയയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ രണ്ടുനേരം വിളക്കുകൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ നിരവധി ഗുണഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് മുൻപ് തന്നെ വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നു കൂടാതെ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിൽ ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്ന് വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൽ വരാതെ ദിലീപും ഉള്ള നാളം വരുന്നതാകുന്നു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *