ഭർത്താവിൻറെ ഫോണിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യ അറിഞ്ഞപ്പോൾ

ശരീരം കൊണ്ട് കാമിക്കുന്ന അവളെ വേശ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് കാമിക്കുന്നവരെ എന്ത് വിളിക്കണം പ്രിയ ഗായത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിനുമുന്നിൽ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ഒപ്പം നിഘിലും ഈ നിമിഷം ഭൂമി പിളർന്നു താഴേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയിരുന്നു രണ്ടാളും പറയടീ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എൻറെ ഭർത്താവ് കാമിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ എന്തു പേരിട്ടു വിളിക്കണം ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ അത്രമേൽ കോപത്തോടെ മുള്ള് അവിടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ തല കുമ്പിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ കഴിഞ്ഞു കാരണം നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വണ്ണം തെളിവുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഗായത്രിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്തു ചെയ്യണം നിഖിൽ നീ എങ്കിലും പറ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നു ഞാൻ ഇനി ഒഴിഞ്ഞു തരണോ ഗായത്രി അതിൽ നീ വിചാരിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും നിഖിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കത്തുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്.

അവൾ അയാളെ നോക്കി നിർത്ത നിഖിൽ ശരിയാ നീ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു ശാരീരിക ബന്ധം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ മൊത്തം വിപിചാരിച്ചില്ലേ വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വേപിജരിച്ചില്ലെന്ന് ഒരുതരം ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഗായത്രി അവർക്ക് മുമ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒന്നും പറയാനാകാതെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനാവാതെ രണ്ടാളും തലകുനിച്ചിരുന്നു ശരിയാണ് തെറ്റുകാർ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓഫീസിലെ പരിചയം സൗഹൃദം നഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഗായത്രിക്ക് മിക്കവാറും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി രണ്ടാൾക്കും ഒരു സൗകര്യമായിരുന്നു പുലരും വരെ യുള്ള ചാറ്റിങ് രൂപവും ഭാവവും മാറി മാറി വന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഗായത്രിയും പിരിയാൻ നിഘിലിനോ തന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കൊതിയോടെ ഓടിവരുന്ന മാധവി മറക്കാൻ പ്രിയ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

എങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതാണ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഗായത്രി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയതെല്ലാം വിലയിരുത്തി മനസ്സിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നിഖിലും ഗായത്രി ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ല മാധവം കവിത ഒരിക്കലും അറിയരുത് പ്ലീസ് തനിക്കു മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന പ്രിയയെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി പ്രിയ എൻറെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നെയും നിഘിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാധവനെയും ഒന്നു സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് സ്റ്റോറി മുഴുവനായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *