ഗ്ലിസറിൻ മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

നമ്മൾ സീറം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമുകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഗ്ലിസറിൻ. നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ പല സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഗ്ലിസറിനിൽ കൈവശം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? എത്രയും അധികം ഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് ഇതിൻറെ ഗുണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഗ്ലിസറിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്നും ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഗ്ലിസറിനിൽ ഒരു അടിപൊളി ചേരുകയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലിസറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയാം. ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക് വസ്തുക്കൾ അത് എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ ചർമ്മത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൃതകോശങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ റിങ്കിൾസ് മൊരിച്ചിൽ എന്നിവയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ വാട്ടർ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർമം അത് ഏതു ഭാഗത്തുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാനും മൃദുലമാകാനും ഗ്ലിസറിൻ സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഉള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇവ രണ്ടും നല്ലതുപോലെ തടയുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഗ്ലിസറിന് ഉണ്ട്. കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.