11 തവണ ഈ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ ഏതൊരു ആഗ്രഹം സാധ്യമാകും.

നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഔർ ചാനൽ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹം ആണെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുന്ന മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്.
അതിന് മുൻപ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലൈക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ എൻറെ ഉപാസന മൂർത്തിയായ മുത്തുമാരി അമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേദിച്ച് വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി അത് സാധ്യമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി മന്ത്രം 11 തവണ ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമെന്ന് കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട .പക്ഷേ ആഗ്രഹം എന്തുതന്നെയായാലും അത് ന്യായമായ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരാളെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആകാൻ പാടില്ല. ഏതു ആഗ്രഹവും ഈയൊരു മന്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട.