കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാം.

ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കരൾ. എന്നാൽ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു കാണില്ല. തന്നെ ഇന്ന് കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവർ അത് ഏറ്റവും മോചിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഏകദേശം ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ 500 അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും കരൾ സഹായകമാകുന്നു. ആൽക്കഹോളിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് സാധാരണമാണ്. ഫിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനഘട്ടം പോലെയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്കാനുകളും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ കണ്ടാൽ പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതരീതികളും വ്യായാമങ്ങളും ഭക്ഷണ രീതികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഭാവിയിൽ ഇത് ഫാറ്റി ലിവർ മാറി ലിവർ സിറോസിസ് ആകാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. സ്ഥിരമായി അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക, നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, ഓക്കാനം വരിക ഇതെല്ലാം ലിവ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. മറ്റൊരു ലക്ഷണമായി ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നീര്.സ്കിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കറുത്ത നിറം അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രീതി. ആധാരണമായി ശരീരം മെലിഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം സാധാരണയായി ലിവർ സിറോസിസിനെ കാണുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്.