കാണാതെ ആയ അച്ചനെ തേടി രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി

നാശത്തിൻ്റെ തലവെട്ടം കണ്ടതും തുടങ്ങിയത് നശിക്കാൻ ഏത് നേരത്താണാവോ ദൈവമേ ഇവളൊക്കെ എൻ്റെ വൈറ്റിൽ വന്ന് പിറന്നത് അടുപ്പിലെ തീ ഉതി കൊണ്ട് അമ്മ മുന്നുവിനെ പ്രാകി മുൻവശത്തെ ഇറയത്ത് പുസ്തകം നോക്കിയിരുന്ന പതിമൂന്നുകാരി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ അതിലേക്ക് തുറിച്ചുനോക്കി അതും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഓ ഐ എ എസ് പഠിക്കുകയയിരികും തമ്പുരാട്ടി ആടി ആടി മുന്നിലെ കമ്പിവേലിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒന്നും മെടിക്കാതെ ഒടുക്കത്തെ കുടി കഴിഞ്ഞു വന്നിരികുവനോ മനുഷ്യ അലറിക്കൊണ്ട് അമ്മ മുൻവശത്തെ വന്ന് അതെടി ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല നീ എന്നെ ഉറക്കി കളിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കും നോക്കിക്കോ അമ്മ നൈറ്റി പൊക്കി കുത്തി കലിയോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു പിന്നെ നീയല്ല നിൻ്റെ അപ്പൻ അത്രെയും പറഞ്ഞോണ്ട് .

സർദിച്ച് മുറ്റത്തേക്ക് കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീണു അയ്യോ അച്ഛാ പുസ്തകം മടക്കിവെച്ച് മിന്നു ഓടി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തൊടരുത് എണികാൻ ശ്രമിച്ച അയാളുടെ മുഖത്തെ സർദല് തുടച്ച് കളയാൻ ശ്രമിച്ക്കൊണ്ട് അയാള് അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അച്ഛനോ ആരുടെ അച്ഛൻ അവൾ വല്ലടത്തും പോയി കിടന്നിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഫലമ നീ തു അ നീയെന്നെ അച്ഛാ എന്ന് വിലികുന്നോ മിന്നുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഓ അവളുടെ പൂ കണ്ണീര തൂ വെള്ള നിറമുള്ള എനിക്കും വെളുത്ത അവർക്കും എങ്ങനെയാണ് കാക്ക കരുമണ്ടി പോലെയുള്ള നീ ഉണ്ടായത് കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുസ്തകമെടുത്ത് മടിയിൽ വച്ച് ഇറയത്തിരുന്നു പഠിക്ക് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം വാങ്ങാൻ പോകുവല്ലെ കരുമാണ്ടി സങ്കടത്തോടെ അച്ഛനെ നോക്കി.

സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാർ കാക്കതമ്പുരാട്ടി എന്നു വിളിക്കുമ്പോഴും ചില അധ്യാപകർ കറുത്ത മിന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സങ്കടം അവർക്ക് തോന്നില്ലായിരുന്നു എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടും എതിർ വീട്ടിലെ നാണി തള്ള നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മകൻ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ അവർ ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മണ്ണ് കലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ജീവിച്ചു പോന്നു മിന്നുവിനെ ആകെയുള്ള ആശ്വാസം അവരാണ് അമ്മയും അച്ഛനും വീടില്ലാത്തവർ കൈകാണിച്ച് വിളിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വയറുനിറച്ച് കൊടുക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരുപക്ഷേ ആ കഥകളായിരുന്നു മിന്നുവിനെ എന്നും താങ്ങായി നിന്നിരുന്ന എന്ന് അവർക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.