പയറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വിഷ തുല്യമാണ്

നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ ശൈലിയും അതുപോലെതന്നെ സമ്മർദ്ദം അടങ്ങിയ ജീവിതവും അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഏകദേശം 50 ശതമാനവും ഇത്തരത്തിൽ ജനിറ്റിക് ആയി വരുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോപ്പർ അളവിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

അത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാക്കണം അതുപോലും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൂട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ പല ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ചില ഭക്ഷണം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിലെ വളം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം വളരെ കൂടിയ അളവിൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.