ഞരമ്പുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളായ ഹായ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രമേഹം ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അതുപോലെ വലിയ രക്തധമനികളിലും രണ്ടു രീതിയിൽ ആണ് നാശം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അതിലെ ചെറിയ രക്ത ധമനികളിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൈക്രോ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ മേക്രോ വാക്സിൻ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതായത് വലിയ രക്തധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം മസ്തിഷ്കാഘാതം കാറിലേക്ക് ഉള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

അപ്പോൾ ഈ ബലിയരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലി അനുഷ്ഠിച്ചു പോകണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ രക്തധമനികളിലേക്കുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രക്താദി സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ റെലവന്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സിനോട് വളരെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ടു വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ രക്താദി സമർദ്ധം എന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.