ചുമ കഫക്കെട്ട് ശ്വാസംമുട്ട് ആസ്മ ഇവയൊക്കെ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം

ശ്വസന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നവർക്ക് അതിൻറെ കാഠിന്യം അറിയാവുന്നതാണ്. അത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും അതിൻറെ വിഷമം ധാരാളമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ശ്വസനസംബന്ധമായ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡാനന്തരം ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്വസനസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങളുടെയും തീവ്രത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആസ്മ വരുന്നത്? എന്താണ് ഇതിനു മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഏതു പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആണെങ്കിലും അതായത് കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ആസ്മ കണ്ടു വരാറുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്. എന്താണ് ഈ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഇതു വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറൽപൊലൂഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗം പിടിപെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. ചില ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിന് അകത്തുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഒക്കെ ഇതിന് ഒരു കാരണമായി വരാവുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ കാരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. കൂടുതലായി ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തന്നെ മുഴുവനായി കാണുക.