ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കം സ്റ്റേജ് ആണ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റസ്റ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്തനാർബുദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിത്തന്നെ പ്രസ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയില്ലാത്ത വളരുന്ന മുഴകളാണ്. ഈയിടെ അടുത്തായി വളർന്നു വന്ന മുഴകൾ ആണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യണ്ടത്.ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പലരേയും പിടിപെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ പൊതുവായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ.ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഏത് കാൻസർ ആണെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിശദമായി പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് സങ്കേതങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൽഫ് ബ്രെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി പറയുന്നത്. രോഗമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായി തന്റെ ബ്രെസ്റ്റ് നോക്കി വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നു പറയുന്നത്. ഇനി ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.