ശരീരത്തിലെ സകല കൊഴുപ്പും ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ഉരുക്കി കളയാം

എല്ലാവരും ആശങ്കയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയേറി വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി വരുന്നത് ഡയബറ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് പി സി ഓഡിയാണ്. മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ ആണ്. ഈ മൂന്നു വിഷയത്തെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നു രോഗങ്ങളെയും പറ്റി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇവ മൂന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുറച്ചു സംസാരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഒരു രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനമായും പ്രമേഹത്തിന്റെയും പിസി ഓടിയുടെയും ഫാറ്റി ലിവറിന്റെയും ഒക്കെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇത് എന്താണ് എന്ന് ശരീരം തരുന്ന സൂചനകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അഥവാ ഈ രോഗം വന്നാൽ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തന്നെ മുഴുവനായി കാണുക.