കിഡ്നി രോഗം ഇനി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം

ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൃക്ക രോഗ വിദഗ്ധനാണ്. 1975 മുതൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയതായി ഒരു വൃക്ക രോഗവിഭാഗം ഉണ്ടാക്കുകയും ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട്ചെയ്യുകയും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ 30 വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിട്ട്നി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചീഫ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 40 വർഷങ്ങളായി വൃക്ക രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ജീവിത ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളെ പറ്റി നിരന്തരമായി പഠിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 100 പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 13 പേർക്കും അവർ അറിയാതെ തന്നെ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് അഖിലലോക ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ വിവര കണക്കിൽ പറയുന്നത്.

വൃക്ക രോഗം വന്നാൽ മരണം സുനഷ്ചിതമാണ്. വൃക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സുഗമമായി നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ആന്തരിക പരിസ്ഥിതി എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊണ്ടു പോകുന്നത് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം എപ്പോഴും ശുദ്ധി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൃക്കകൾ. കൂടാതെ വൃക്കകൾ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം കൂടുതലായി കുടിക്കുന്നത് മൂത്രമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അത് കിഡ്നിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ്. കൂടുതലായി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.