കിഡ്നി രോഗത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡി വൃക്കകൾ ആണുള്ളത്. വയറിന് അകത്ത് നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 150 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് വൃക്കകളുടെ ധർമ്മം. ഇത് കൂടാതെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിലെ അമ്ളത അതുപോലെ മറ്റു ലവണങ്ങളുടെയും അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ചെയ്തു അതുപോലെ എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ജീവകം വിറ്റാമിൻ ഡി സജീവ രൂപത്തിൽ ആക്കൽ എന്നിവയാണ് വൃക്കകളുടെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ. വൃക്കകൾക്ക് സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുഖത്തും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക വിശപ്പില്ലായ്മ ശർദ്ദി ക്ഷീണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഹൈടെൻഷൻ വൃക്ക രോഗത്തിൻറെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. വൃക്ക രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടും മരുന്നുകൊണ്ടും ചികിത്സിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ആശ്വാസം ആ രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചുകാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ വൃക്കകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയി മാറുന്നു. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.