ഇതിലാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി വീടിനുമുന്നിൽ തൂക്കിയാൽ പണം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ വരും.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. പണക്കാരൻ ആകുവാനും കോടീശ്വരൻ ആകാനും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കോടീശ്വരൻ ആകുവാൻ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൽസമൃതിയിൽ എത്തുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം പണം നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ വരുവാൻ ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റേതായ ഗുണവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികപരമായി നമുക്ക് വളരെയേറെ ഗുണം ഉണ്ടാകുവാൻ നേട്ടം ഉണ്ടാകുവാൻ സമ്പൽസമൃതിയിൽ എത്തുവാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കോടീശ്വരൻ ആകുവാൻ ഈയൊരു താന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ സാധ്യമാകും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു മഞ്ഞ തുണി എടുക്കുക. ആ മഞ്ഞ തുണിയിലേക്ക് 5 ഏലക്കായ എടുക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്നു രൂപ മൂന്നു വെള്ളി കോയിൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഏറെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗുണ അനുഭവങ്ങൾ ഏറെയാണ്. അതുപോലെ സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ആറുമണിക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരങ്ങളിൽ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇത് ഏതു മതസ്ഥർക്കും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോടീശ്വരൻ ആകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. സാമ്പത്തിക മായി വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.