കടം ഒഴിയില്ല ഇവ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ.

ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ചെടികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടികൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ അതുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് .ചില ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും .വീടുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ മാനസിക സന്തോഷം ഇല്ലാതിരിക്കുക സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുക രോഗ ദുരിതങ്ങൾ വന്നു ചേരുക എന്ത് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അത് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ.

സകലതും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ വന്നു ചേരും അത്തരത്തിൽ ചില ചെടികൾ അതിൻറെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം ഏതൊക്കെ ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വച്ചാൽ അനുകൂലമാകും എല്ലാവിധ അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥകളും ജീവിതത്തിൽ നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം.അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക .താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.