5 ഗ്രാമ്പു മതി ആർക്കും അറിയാത്ത ഈ കാര്യം പണം കുമിഞ്ഞ് കൂടും.

ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ചെറിയ താന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 5 ഗ്രാമ്പു വേണം അതുപോലെ കുരുമുളകിൻറെ ഇളം ഇല മൂന്നെണ്ണം. അഞ്ച് ചെറിയ കർപ്പൂരം ഒരു വാഴ ഇലയുടെ അൽപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി രക്ഷാ പ്രാപിക്കുവാനും അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധന വരവ് വന്നുചേരാനും ഈയൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്കകം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് അല്പം പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നടക്കണം .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമാകും. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ചെയ്യുക. ഏതു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യാം അങ്ങനെ കറുത്തവാവോ വെളുത്തവാവോ എന്ന് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഇലയിൽ അഞ്ച് ഗ്രാമ്പൂ 5 ഇളം കുരുമുളകിന്റെ ഇല അല്പം വാഴ ഇല ഇത് പൊതിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലമാരിയിൽ വയ്ക്കുക. വെക്കുന്നതിനു മുൻപ് എട്ട് പ്രാവശ്യം തലയ്ക്കുഴിയുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തല മുതൽ പാദം വരെ എട്ടു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഉഴിയുക.

https://www.youtube.com/watch?v=F4Lw2HShXW4