പണം കൈവശം വരാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല.

നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഔർ ചാനൽ. നമസ്കാരം നമ്മുടെ കൈവശം എപ്പോഴും പണം നിലനിൽക്കുവാനും അത് എത്രത്തോളം ഇരട്ടിയാക്കാമോ അത്രത്തോളം ഇരട്ടിയാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് കറുകപ്പട്ടയും അതുപോലെ പച്ചക്കർപ്പുരവും വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും വെച്ച് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പണം കൊണ്ടുവരാം എപ്പോഴും പണം കയ്യിൽ നിൽക്കുവാനും ജീവിതം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനും ഈ താന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കറുകപ്പട്ട ഒരു മെഡിസിനും പണത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുഗന്ധ സുഗന്ധദ്രവ്യവും കൂടിയാണ്.

ഒരു കൊച്ചു കഷണം പച്ചക്കറി പോലും ചെറിയ ഒരു കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് പേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ പണം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു കൊള്ളുമെന്ന് പണ്ടുമുതലേ നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് .പച്ചപ്പരമെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ പേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ എപ്പോഴായാലും പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് നിറയും. അതുപോലെ പണപ്പെട്ടി അലമാര കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്യാഷ് ബോക്സ് ഇവയിൽ ഒക്കെ ഈ ഈ പച്ചക്കർപൂരം രണ്ട് കഷണം വെച്ചിരുന്നാൽ പണം ഒഴുകി എത്തും അതായത് പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ പൂജാമുറിയിൽ പൂജാമുറിയിലും രണ്ട് കഷണം കർപ്പൂരം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ദൈവികമായ കടാക്ഷം ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ ദുർശക്തികൾ അടുക്കുകയും ഇല്ല.