ഒരു മരുന്ന് അരയ്ക്കുന്ന കണ്ണിൽ ഉരച്ചു തൊട്ടാൽ മതി ആയുസ്സിൽ ഒരു തടസ്സവും ജീവിതത്തിൽ വരില്ല.

നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഔർ ചാനൽ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ആയിരം തടസ്സങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ഒന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താതിരിക്കുകയും പിന്നീട് എപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഒക്കെ വന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയവും കിട്ടാറില്ല എല്ലാ രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതു രീതിയിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം.

എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടുന്ന കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിറവേറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തു ചെയ്താലും തടസ്സം എന്തു പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ ഒന്നും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സമയമോ കരുത്തോബലമോ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വരുന്നു പരാജയം മാത്രം ഫലം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.