വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഏതു ഭാഗത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ശരിയായ ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ ധനവാൻ ആകും.

നമസ്കാരം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ക്ലോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാറുള്ള പതിവുകൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ അത് പല ഭാഗങ്ങളിലും കൃത്യമായി സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും അത് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് മിക്ക വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത് .അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ഏറെ ആപത്തുകളും അതുപോലെതന്നെ നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരക്കിന് അനുസരിച്ച് ക്ലോക്ക് നോക്കി ആകുലപ്പെടുകയും സമയം ഒരുപാട് ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലസതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് ക്ലോക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും.

നമ്മുടെ ഈ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും കുബേര ദിക്കായ വടക്കും ദേവേന്ദ്രന്റെ ദിക്കായ കിഴക്കും ദിക്കുകളിൽ മാത്രമേ ക്ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ കട്ടിളപ്പടിക്കും വാതിലിനും മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ക്ലോക്കുകൾ വെക്കേണ്ടത്. പ്രധാന വാതിലിന് അഭിമുഖമായി ക്ലോക്കുകൾ വെക്കുവാൻ പാടില്ല ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തും. അത് അവർക്ക് ടെൻഷൻ വർധിപ്പിക്കുവാനും പ്രകോപിതരാകാനും ഒക്കെ ഇടയാകും. കേടായതോ മുഷിഞ്ഞതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ക്ലോക്കുകൾ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരികയും നമുക്ക് അത് ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.