ഇത് ചെയ്യൂ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കടന്നു തീരും.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഒരു രൂപ നാണയം വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒരു ഉയർച്ചയും ഇല്ലാതെ ആവുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തടസ്സങ്ങൾ ആയി മാറുക ഒന്നിനും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ആയി മാറുക പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ അലട്ടുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈയൊരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധനം വന്നുചേരും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം തിരികെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ.

ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുവാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കർമ്മമാണ് ഇത്. ധനപരമായ നിങ്ങളുടെ സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും .അതുപോലെ ശത്രു ദോഷം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആഭിചാരക്രിയകൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറുവാൻ ഈ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാണയം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി അതായത് ആർക്കെങ്കിലും വെല്ല ശത്രു ദോഷമോ അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കരുത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീട്ടിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ലേഡീസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്.