ഈ അത്ഭുത വെള്ളം വീട്ടിൽ ഇവിടെ തെളിയിക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ കോടീശ്വരൻ ആകും.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. കാരണം ഈ വെള്ളം തീർച്ചയായും 11 ദിവസം തെളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരൻ ആകാൻ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടീശ്വരനാകും. അത്തരം ഒരു ക്രിയയെ ക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ചെറിയ താന്ത്രികം തന്നെയാണ് .ഇത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ കാണുന്ന തുളസിയുടെ ഇല ഉണ്ട്.

ഈയൊരു തുളസിയുടെ ഇല വച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈയൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ വേണം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു കുപ്പി ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ 100% വിശ്വാസത്തോടെ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക.

ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ലയോ ഇത് ചെയ്താൽ പൈസ നഷ്ടമാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഒരു ശ്രമം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതിൻറെ പ്രയോജനം നടന്നു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണമായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഇത് ഒരു തമാശയായി കരുതരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പതിവായി 11 ദിവസം ആണ് നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും തെളിക്കണം. ശുദ്ധമായ ജലം ആണ് വേണ്ടത്.