ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ പണം കുന്നു പോലെ വരും.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ജലദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ചിലർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവർക്ക് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചില ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവർ ചില ആഭിചാരക്രിയകൾ ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും സമ്പത്തിനെയും ജീവിതത്തെയും തകർക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതു കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനു വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല.

കാരണം അവർക്കും ജീവിക്കണം അവർക്കും സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴിയണമെന്ന് മത്സര ബുദ്ധിയാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരെ അതിനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ശത്രു ദോഷത്തെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായ മാറ്റാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐശ്വര്യ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് . എനിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് നേരത്തെ കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻറെ പെട്ടെന്നുള്ള ധനവർദ്ധന നിലച്ചു ആ ധന വർദ്ധനവ് നിലയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം.

ശത്രു തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്ത എന്തോ തെറ്റിനാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ദുരിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്പം പച്ചക്കറിപ്പൂരവും മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഇന്ദുപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനാക്കാരവും ആണ് ഈ കാരം ചൈനയിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്.