കോടീശ്വരയോഗം ഉണ്ടാകാൻ മഞ്ഞളും പഞ്ചസാരയും ഉപയോഗിച്ചു ഒരു വിദ്യ.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ധാരാളം പണം വന്നുചേരുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻറെ പ്രത്യേകത. ഞായറാഴ്ചയോ, തിങ്കളാഴ്ചയോ, ചൊവ്വാഴ്ചയോ, ബുധനാഴ്ചയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാം.

എന്നതാണ് ഇതിൻറെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ശമനം ഉണ്ടായതി ധാരാളം പണം നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ വന്നുചേരും. അതായത് സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിൻറെ യാഥാർഥ്യം.

ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. വളരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻറെ ഫലം വളരെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻറെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനസമിതി വന്നുചേരും. ചിലരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പണം വന്നുചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഇവർക്ക് വന്നുചേരുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയാക്കി ബാക്കി ജീവിതം തള്ളി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.