വീട്ടിൽ ധനം വാരിക്കൂട്ടാം ഒരു മണിക്കൂറിനകം.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ധന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. സമ്പത്ത് നേടുന്നവന് സമൂഹം നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു. നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല വീടും സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിതം വളരെ ക്ലേശകരം ആയിരിക്കും. മന്ത്രവും തന്ത്രവും ചെയ്താൽ അവൻ സ്വർണ്ണക്കിഴി അയച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കരുതിയാൽ തെറ്റി ഇത് ചെയ്താൽ പണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും.

അത് പ്രായോഗികമാക്കി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നല്ല ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലാതെ മന്ത്രം ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ മന്ത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ പണം തനിയെ വരും എന്നും പറഞ്ഞു ഇരുന്ന് കരുതുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പണം വരില്ലാ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ പണം വരണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്ത്രത്തിനും മന്ത്രത്തിനും ഒപ്പം കഠിനാധ്വാനം കൂടി ചെയ്യേണ്ടിവരും.

നിങ്ങൾ ചുമ്മാതെ ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും പണം വരില്ല അതുപോലെ ഏതു ഹീന കൃത്യവും ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കാം എന്ന് കരുതിയാലും തെറ്റി. അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ഗതി അഴിക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക പണം വരാനും നല്ല ജോലി കിട്ടാനും ഒരു സിമ്പിൾ വഴി പറയാം. ഒരു നാരങ്ങ എടുക്കുക അതിൽ പനിനീർ നിറയ്ക്കുക. ഒരു നാരങ്ങയിൽ രണ്ട് പീസ് ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പൂവും ഇട്ടതിനുശേഷം വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 21 ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.