പണം നേടിത്തരും, മഞ്ഞളും വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിൻറെ വ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നേട്ടം ഉണ്ടാകും. സമ്പൽസമൃതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തുതന്നെ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈയൊരു കർമ്മത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക.

ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ചില്ല് ക്ലാസിൽ വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ. സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. ഇത് എല്ലാദിവസവും ചെയ്യാം ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല. വെള്ളിയോ ചൊവ്വയോ ബുധനോ ഞായറോ പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സമയം രാവിലെ 7 മണിക്കും എട്ടു മണിക്കും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം ഇന്നേയുള്ളൂ.

കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ കൂടി വേണം ഇതിൻറെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം അമിതമായി നമുക്ക് വന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കും. സാമ്പത്തികഭദ്രത നമ്മൾ അഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനും ഈ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് സാധ്യമാവും. വാട്സാപ്പിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മറുപടി അയക്കാനായി അല്പം വൈകാറുണ്ട്.