ധനനഷ്ടം, ഈ സമ്മാനം ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹസമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ പലർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധനസ്ഥിതിയെ അത് ബാധിക്കും.

അത് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ ധനസ്ഥിതി താഴെ വന്നു. ഞാൻ കടത്തിലേക്ക് കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഇതും ഒരു കാരണമാകാം എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് പണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്മാനം ഉണ്ട് .ആ സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം.

പക്ഷേ തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് .അത് തീർത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം.ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൻ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് . അപ്പോൾ സമയം ഒട്ടും കളയാതെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുതാത്തത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.