ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ധനവാൻ ആകും.

ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. അല്ലാതെ തന്നെ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ.

നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടും. അതിന് ഏതാണ് പറ്റിയ സമയം. ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനുമായി ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക .താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.