നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം കൂടോത്രം കണ്ടെത്താം

നമസ്ക്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചില കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് തകരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ആഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കണക്കു കൂട്ടലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് എന്ന അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട് സത്യമാണോ ആരെങ്കിലും നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമുണ്ട് അല്പംഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പൂ അഞ്ചു ചെറിയ കഷണം ഗ്രാമ്പൂവും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് നമുക്കെതിരെ ആഭിചാര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരുപിടി ഉപ്പും ഒരു 5 ഗ്രാം മാത്രം മതി ചെയ്യുന്ന വിധം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ഒരു പിടി പിടിക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പൂ ഇടുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ കൈക്കുമ്പിളിൽ മൂന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഒഴിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ എടുത്തു ചെറുതായിട്ട് ഒരു മാതിരി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കണം ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുക.

പൂജാമുറി ഇല്ലാത്തവർ ശുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി വച്ചതിനുശേഷം 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കവൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അത് മഞ്ഞ കളർ നമുക്കെതിരെ ആരോ ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നശിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നതാണല്ലോ സാരം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.