ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഏത് ആഗ്രഹവും സാധ്യമാക്കാം

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരേറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഏതെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടോ അതൊക്കെ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്താൽ വളരെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വളരെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ അഗ്രഹിക്കുന്ന കൃത്യമായ യോഗ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നേടാനാവും അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ലൈക് ചെയ്യുക.

വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഈ ചാനൽമറ്റുളള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഏതൊരു ആളെയും ബധികുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി കണ്ണേറ് ദോഷമോ പ്രക്ക് ദോഷം മറ്റുളള നെഗറ്റീവ് എനർജികല് ബാധികുമ്പോ അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഏതൊരു ആഗ്രഹത്തിനും അതിനെ വേണ്ടി പ്രായന്നിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകഇല്ല അതിനുള്ള ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ മറികടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ കാര്യം അതിനെ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കവർ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയില് ആക്കണം രാത്രി 6 മണി ഏഴ് മണി സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുക ആണ് ഉത്തമം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ.

ആരും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ വേണം കർമം ചെയ്യുന്നതിനെഅതിൽ കുറച്ച് ജാതിപത്രിയും കറുവപ്പട്ടയും ഉപ്പും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് തലയിൽ ഉഴിയൂക 3 തവണ തലയില്ഉഴിഞ്ഞ അ കവറിൽ ഭദ്രമായി നിക്ഷേപിക്കുക നിക്ഷേപിച്ച ഈ കവർ ഭദ്രമായി മൂടി കെട്ടെക ഇത് കന്നി മൂലയിൽ ഒരു കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വെക്കുക. ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശലും ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല ദോഷങ്ങളും നിങ്ങളെ ഏത് ആഗ്രഹത്തിന് വികത്തമയി ഇട് തടസമായി നിക്കുന്ന ഏതൊരു ദോഷങ്ങളും മാറും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.