ആലില ഇങ്ങനെ കരുതണം കൂടെ ഉള്ള ആൾ ഒരിക്കലും വിട്ട് പിരിയില്ല

നമസ്ക്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിൽ ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം രണ്ട് ആലില ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ദൃഢത ആക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള പിണക്കങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നാവുവാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അത് ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവ് ആകട്ടെ കാമുകി കാമുകൻ ആകട്ടെ കാമുകി ആവട്ടെ ആരുമാകട്ടെ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയും നല്ല ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്കും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം.

അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ചേരാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആലില ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ കർമ്മ ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം.രണ്ട് ആലില എടുക്കുക നല്ലത് തന്നെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം രണ്ടുപേരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേരും മറ്റൊന്നിൽ സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷൻറെയോ പേരെഴുതുക.

ഭർത്താവ് അതുപോലെ കാമുകി ആണെങ്കിൽ കാമുകി ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യ ആരാണോ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടേയും പേര് 2 കുറിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ രണ്ട് ആലിലയിൽ വെച്ച് നന്നായി നെയ് പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് ആലിലയും ചേരുന്ന ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ആലിന് പരസ്പരം വയ്ക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക