കുബേര പ്രതിമ ഈ ഭാഗത്ത് വച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉറപ്പ്

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാമ്പത്തികമായും നമുക്ക് സമാധാനമായി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുബേര പ്രതിമ ഈ പറയുന്ന ദിശയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയും.വീടുകളിൽ അസ്വാരസ്യം അതുപോലെ വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം മാറി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കുബേര പ്രതിമ ഈ ദിശയിൽ വെക്കുക.നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ പെയ്യുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നാണയത്തിന് മുകളിൽ വേണം ഇത്തരം കുബേര പ്രതിമകൾ വെക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.നമുക്ക് ശത്രുദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശത്രു ദോഷം ഒക്കെ വീട്ടിൽ സമാധാനമായ ഒരന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുകയും സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് എത്ര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും ഒരു ഒരുപാട് ധനപരമായി മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.അതുപോലെതന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻറെ പ്രത്യേകതയാണ്.ഇത് വയ്ക്കുന്ന ദിശ വളരെ പ്രധാനമാണ് കിഴക്ക് ദിശയിൽ മുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് വെക്കേണ്ടത്.

വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് മുഖം വരുന്ന രീതിയിലും ഇത് വയ്ക്കാം.ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇതിലേക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ മുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്.ഒരു കാര്യത്തിനു ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടും കുബേരനെ കണ്ടതിനുശേഷം അതായത് കുബേര പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച തിനുശേഷം പോയാൽ ആ കാര്യം ഒക്കെ നടക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരൂ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നേടി തന്നെ തിരികെ വരും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.